[ in English ] | gravicon.dk | gravicon.fi |

gravicon løsninger

Gravicon DK er en nystartet virksomhed som fokuserer på at levere uvildige konsulentydelser og services i brugen af BIM og åbne standarder til den danske byggesektor. Bag etableringen af Gravicon DK står civil ingeniør, ph.d. Jan Karlshøj, arkitekt Bengt Kalderén M.A.A. og Gravicon Oy Finland.

Gravicon DK tilbyder innovative informationsløsninger som services, fx tjek af BIM-modeller. Det gør det muligt for virksomheder at få kvalitetssikret deres modeller, før de udveksles med andre, eller i forbindelse med at BIM-modeller for flere fagområder bringes sammen. Kvaliteten af BIM-modellerne er essentiel, da udtræk fra modellerne kan bruges i mange sammenhænge.

Gravicon DK ønsker at fremme brugen af BIM og datakommunikation via åbne standarder som IFC. Gravicon DK er uafhængig af softwareleverandører og fokuserer på at brugerne kan udnytte eksisterende data bedst muligt i deres favorit program.

"Finland har en lang tradition for avanceret brug af BIM, og vi er derfor glade for at Gravicon Finland er medstifter af Gravicon DK. Vi får dermed direkte adgang til de finske erfaringer, som vi kan udnytte ved løsning af danske opgaver" udtaler Bengt og Jan enstemmigt.