[ in English ] | gravicon.dk | gravicon.fi |

om gravicon

Gravicon DK er et dansk firma, som ejes af Jan Karlshøj og Gravicon Oy Finland.

Jan Karlshøj, M.Sc. (Ingeniør) Ph.D., Partner, CEO
Jan Karlshøj er uddannet civilingeniør og har en ph.d. i datamodellering til byggesektoren. Han har arbejdet med it i byggeriet siden 1988 og har både oplevet en rent analog projekteringsmetodik og medvirket i skiftet over en CAD-baseret arbejdsmetode til en BIM-baseret metode. Han har arbejdet hos rådgivende ingeniørfirmaer i ca. 20 år og som lektor med Danmarks Tekniske Universitet. Han har medvirket til udarbejdelse af bygherrekravene i Det Digitale Byggeri og de tilhørende arbejdsmetoder. Han har erfaring fra CAD/BIM-koordineringsopgaver og har udarbejdet bygherrekrav med inspiration i kravene fra Det Digitale Byggeri i både mindre og store projekter.

Jan har været aktiv i buildingSMART® (nonprofitorganisation som stådr bag IFC) siden 1996 bådde i dansk, nordisk og internationalt regi. Jan er international buildingSMART® IDM-koordinator.

livscyklus ydelser

Gravicon i samarbejde med Granlund og Rapal leverer tjenester og IKT-løsninger til strategisk ledelse af bygninger og infrastruktur.
Klyngen samarbejder med visionære organisationer på strategisk niveau i det bebyggede miljøs hele livscyklus. Vi kan gøre vores kunders organisation effektive og styre risici både på det strategiske og operative niveau.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Granlund

Granlund er Finland’s førende bygnings drifts konsulentfirma. Vores kerneaktiviteter er bygningsteknisk design, facility management consulting, samt udvikling og salg af design og facility management software.

www.granlund.fi

----------------------------------------------------------------------------------------------

Rapal

Rapal Oy er Finland's førende og internationalt anerkendt virksomhed, der specialiserer sig i udbyttet af investeringer og udnyttelse af det bebyggede miljø. Vi producerer og udvikler produkter og tjenester for økonomi-styring af hele livscyklussen for det bebyggede miljø.

www.rapal.fi