[ in English ] | gravicon.dk | gravicon.fi |

Modeltjek Standard ydelser

Basis BIM-tjek

Basis BIM-tjekket udføres ved at kunden leverer BIM-modellen i original og IFC-format, som uploades til Gravicons DK server eller ved at Gravicon DK får adgang til kundens datalager (fx projektweb, ftp-server, Dropbox eller lignende). Gravicon DK udfører en kontrol i Solibri Model Checker baseret på vores egen konfiguration. Kunden modtager efter kontrollen en rapport i pdf-format med angivelse af resultaterne fra kontrolleret. Gravicon DK kan tilbyde efterfølgende tilbyde assistance i forbindelse med fejlafhjælpningen.

Afhængig af kundens BIM-programmer vil BIM-modellen være samlet i en IFC-fil eller fx være opdelt per etage.

Kontakt os for yderligere informationer og priser.

 

 

Tværfaglig geometrisk kontrol af fagmodeller

Den tværfaglige kontrol retter sig mod at identificere steder i BIM-modellerne hvor der er geometriske kollisioner mellem forskellige fagmodeller. Der fokuseres altså ikke på evt. interne kollisioner i arkitektens eller ingeniørens fagspecifikke BIM-modellerne, men udelukkende på problemer mellem modellerne, som typisk er knyttet til kollisioner mellem installationer og bygningskroppen. Det er specifikt mellem arkitektens og konstruktionsmodellen muligt at identificere om de konstruktive elementer i begge modeller.

Afhængig af kundens BIM-programmer vil BIM-modellen være samlet i en IFC-fil eller fx være opdelt per etage. Det kan være nødvendigt at opkræve et tillæg til standardprisen, hvis den indbyrdes af modellerne ikke er koordineret med hinanden.

Kontakt os for yderligere informationer og priser.

 

Modeltjek i forhold til bygherrens rumprogram

Modeltjekket er baseret på at bygherrens rumprogram kan opstilles skematiske med angivelse af arealkrav til rum, deres navngivning og indbyrdes placering. En BIM-model, typisk arkitekten, sammenholdes med rumprogrammet. Kunden får efterfølgende rapport med angivelser af hvor BIM-modellen adskiller sig fra rumprogrammet.

Afhængig af kundens BIM-programmer vil BIM-modellen være samlet i en IFC-fil eller fx være opdelt per etage.

Kontakt os for yderligere informationer og priser, hvis du er interesseret i andre former for kontrol end de ovennævnte.

Tilbage til ydelser