[ in English ] | gravicon.dk | gravicon.fi |

Modeltjek

Gravicon DK tilbyder tjek af BIM-modeller kombineret med en efterfølgende fejl afhjælps proces. Selve modeltjekket foretages med Solibri Model Checker, som udover almindelig kollisionskontrol kan udføre en række kontroller, som forbedrer kvaliteten af modellen. Efter tjekket modtager kunden en rapport over de registrerede fejl, og et tilbud om at Gravicon DK kan koordinere fejlafhjælpningsprocessen.

Læs mere her om modeltjek

 

IFC rådgivning

Gravicon DK tilbyder rådgivning i forbindelse med brug af Industry Foundation Classes (IFC). Danske statslige bygherrer er pålagt til at kræve aflevering af 3D/BIM modeller i IFC-format. Gravicon DK kan i den forbindelse give et bud på hvordan man som projekterende eller udførende efterlever kravene. Der ydes rådgivning i form af kurser, oplæring eller løbende assistance gennem projektforløb. Der ydes rådgivning på både ledelse og operationelt niveau vedrørende brugen af IFC i virksomheder og projekter med flere parter.

Kontakt os for at få et tilbud.

 

bim Rådgivning

Gravicon DK yder rådgivning i forbindelse med udarbejdelse og implementering af BIM-strategier for parterne i byggeriet. Implementering af BIM kan ikke betragtes isoleret, da den påvirker mange af virksomhedens arbejdsrutiner og rollefordeling. Det er derfor nødvendigt at inddrage både organisatoriske, tekniske aspekter for at opnå en succesfuld implementering.

Kontakt os for at få et tilbud.